sử dụng vốn ODA

Đề nghị đánh giá tác động của hơn 2.500 dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi

Đề nghị đánh giá tác động của hơn 2.500 dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, ngành đề nghị đánh giá tác động của hơn 2.500 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017.