TV& VIDEO

sử dụng xe công

Hoàn thành dự thảo đề xuất 2 phương án khoán xe công

Hoàn thành dự thảo đề xuất 2 phương án khoán xe công

VTV.vn - Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công.