TV& VIDEO

sự kiện

Sự kiện trút bỏ nỗi buồn năm cũ ở New York - Mỹ

Sự kiện trút bỏ nỗi buồn năm cũ ở New York - Mỹ

VTV.vn - Tại Mỹ thì vào thời điểm này, có rất đông người dân đã đến tập trung ở Quảng trường Thời đại, để tham gia 1 sự kiện có tên là: “Ngày giải thoát” (Good Riddance Day).