sửa chữa điện

Sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo ở Vĩnh Long

Sửa chữa điện miễn phí cho hộ nghèo ở Vĩnh Long

VTV.vn - Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện gia dụng miễn phí cho hơn 200 gia đình chính sách, hộ nghèo.