TV& VIDEO

sửa chữa đường Hồ Chí Minh

Đầu tư tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Đầu tư tuyến đường kết nối đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.