TV& VIDEO

sữa công thức

Trung Quốc bỏ 1.400 sản phẩm sữa công thức khỏi các cửa hàng

Trung Quốc bỏ 1.400 sản phẩm sữa công thức khỏi các cửa hàng

VTV.vn - Khoảng 1.400 sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em, tương đương 60% thị trường sữa Trung Quốc vừa bị loại khỏi lưu thông.