TV& VIDEO

sửa đổi hiến pháp

Phục hồi quan hệ ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Phục hồi quan hệ ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Mối quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phục hồi và không ngừng phát triển, nhất là sau khi Ankara tiến hành trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.