TV& VIDEO

sữa nước

Thời báo Kinh doanh: Cần một quy chuẩn quốc gia về sữa tươi nguyên liệu

Thời báo Kinh doanh: Cần một quy chuẩn quốc gia về sữa tươi nguyên liệu

VTV.vn - Tờ Thời báo Kinh doanh cũng đã đưa ra nhận định cần có một quy chuẩn quốc gia về sữa tươi nguyên liệu.