TV& VIDEO

sứa

Sứa ăn liền - hướng đi mới của người dân Nam Định

Sứa ăn liền - hướng đi mới của người dân Nam Định

VTV.vn - Việc nghiên cứu sứa ăn liền đã giúp cho người dân Nam Định tự tạo ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.