TV& VIDEO

sức ép ngành thép việt nam

Ngành thép nội địa trước sức ép lớn để tồn tại

Ngành thép nội địa trước sức ép lớn để tồn tại

Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất thép có nguy cơ bị phá sản khi Nga – nước có quy mô sản xuất thép trong nhóm lớn nhất thế giới có thể xuất khẩu vào Việt Nam với thuế suất bằng 0%.