TV& VIDEO

sức mạnh dân tộc

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.