TV& VIDEO

sức tiêu thụ

Quất Tết gặp bệnh, sức tiêu thụ chậm

Quất Tết gặp bệnh, sức tiêu thụ chậm

VTV.vn - Thời điểm này, lẽ ra các vựa thu mua đã đến các nhà vườn trồng quất ở tỉnh Phú Yên để đặt tiền cọc, mua sản phẩm. Nhưng năm nay, số người đến đặt mua vẫn còn thưa thớt.