TV& VIDEO

sương mù ô nhiễm

Thực khách giật mình vì bị thu thêm phí “làm sạch không khí” ở Trung Quốc

Thực khách giật mình vì bị thu thêm phí “làm sạch không khí” ở Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc đang ô nhiễm ngày một nặng và những dịch vụ lạ liên quan tới không khí xuất hiện ngày một nhiều.