Super Bowl

Choáng! Thu hơn 100 tỷ đồng cho 30 giây quảng cáo

Choáng! Thu hơn 100 tỷ đồng cho 30 giây quảng cáo

VTV.vn - Bạn không tin về điều này, song nó lại là những diễn ra tại trận đấu Super Bowl 2018.