TV& VIDEO

sụt lún nhà dân

Sụt lún nhà dân tại Bắc Kạn: “Chờ phê duyệt đề án mới tìm nguyên nhân”

Sụt lún nhà dân tại Bắc Kạn: “Chờ phê duyệt đề án mới tìm nguyên nhân”

VTV.vn - Liên quan đến việc sụt lún nhà dân tại Chợ Đồn, Bắc Kạn, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn cho biết còn chờ phê duyệt đề án mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân.