TV& VIDEO

suy nghĩ

Cảm biến BrainGate - Hy vọng mới cho những người mất khả năng vận động

Cảm biến BrainGate - Hy vọng mới cho những người mất khả năng vận động

VTV.vn - BrainGate là một hệ thống có các cảm biến nhỏ như viên thuốc được cấy thẳng vào não và cánh tay bệnh nhân bị mất khả năng vận động.