TV& VIDEO

Syria

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria

VTV.vn - Nga đã bỏ phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc kéo dài sứ mệnh điều tra tình trạng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.