TV& VIDEO

Tạ Bích Loan

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Thanh thiếu niên

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nhận quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Thanh thiếu niên

VTV.vn - Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh chính thức đảm nhận vai trò Trưởng Ban Thanh thiếu niên, Đài THVN từ ngày 18/8/2017.