TV& VIDEO

Tạ Đình Phong

Tạ Đình Phong mải mê chuyện thực phẩm, chưa hứng thú trở lại với âm nhạc

Tạ Đình Phong mải mê chuyện thực phẩm, chưa hứng thú trở lại với âm nhạc

VTV.vn - Tạ Đình Phong khẳng định mối quan tâm và sự tập trung của anh hiện tại là phát triển thương hiệu thực phẩm của mình.