TV& VIDEO

tác động của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão mạnh lên

Biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão mạnh lên

VTV.vn - Các nhà khoa học nhận định hiện tượng biến đổi khí hậu và Trái đất nóng lên đang khiến các cơn bão mạnh lên và trở nên thường xuyên hơn.