tác hại thuốc lá

Thuốc lá – mối đe dọa sự phát triển bền vững

Thuốc lá – mối đe dọa sự phát triển bền vững

VTV.vn - Tác hại của thuốc lá không chỉ ảnh hưởng tới mỗi cá nhân mà còn gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế quốc gia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive