TV& VIDEO

tác hại thuốc lá

Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành y

Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong ngành y

Trong hai ngày 4 và 5/10, các cán bộ, nhân viên ngành y tế đã tham gia chung kết Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế năm 2017, tại Quảng Ninh.