TV& VIDEO

taekwondo Việt Nam

Võ sỹ Hà Thị Nguyên - Kỳ vọng tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017

Võ sỹ Hà Thị Nguyên - Kỳ vọng tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017

VTV.vn - Võ sỹ Hà Thị Nguyên hiện đang là niềm hi vọng hàng đầu của taekwondo Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017.