TV& VIDEO

tái cấp vốn

Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng

Hạ viện Italy thông qua lần cuối kế hoạch giải cứu ngân hàng

VTV.vn - Hạ viện Italy đã thông qua kế hoạch giải cứu các ngân hàng đang gặp khó khăn ở nước này.