tài chính quốc gia

Đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia

Đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia

VTV.vn - Năm 2018 đòi hỏi ngành tài chính phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia.