TV& VIDEO

tài chính quốc gia

Cho vay tiêu dùng tăng mạnh cuối năm

Cho vay tiêu dùng tăng mạnh cuối năm

VTV.vn - Càng về cuối năm, nhu cầu vay mua sắm đồ dùng của người dân càng nhiều hơn.