TV& VIDEO

tái cơ cấu

Tăng cường hợp tác Việt Nam - EU

Tăng cường hợp tác Việt Nam - EU

VTV.vn - Việt Nam đặc biệt coi trọng các Hiệp định Thương mại Tự do với các đối tác nói chung cũng như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU nói riêng.