TV& VIDEO

tái cơ cấu

TKV cần tập tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất

TKV cần tập tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất

VTV.vn - Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV) cần tập tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất.