TV& VIDEO

tái cơ cấu

Tín hiệu tích cực từ 12 dự án kém hiệu quả

Tín hiệu tích cực từ 12 dự án kém hiệu quả

VTV.vn - Trong tổng số 12 dự án, nhà máy kém hiệu quả hiện đã có 6 dự án đi vào sản xuất và giảm bớt thua lỗ; 2 dự án bắt đầu hoạt động có lãi.