TV& VIDEO

tái lập biên giới

Hiệp ước Schengen trước nguy cơ đổ vỡ

Hiệp ước Schengen trước nguy cơ đổ vỡ

VTV.vn - Đã có những lo ngại rằng, biện pháp tái lập biên giới trong dài hạn sẽ có ảnh hưởng tới sự tồn tại của Hiệp ước Schengen.