TV& VIDEO

đăng kiểm

Hầu hết phương tiện giao thông đường thủy ở Đăk Lăk không đăng kiểm

Hầu hết phương tiện giao thông đường thủy ở Đăk Lăk không đăng kiểm

VTV.vn - Hầu hết phương tiện giao thông đường thủy của tỉnh Đăk Lăk không đăng ký, đăng kiểm hoặc không đăng kiểm lại.