TV& VIDEO

tai nạn hạt nhân

Trung Quốc thành lập đội cứu hộ hạt nhân khẩn cấp đầu tiên

Trung Quốc thành lập đội cứu hộ hạt nhân khẩn cấp đầu tiên

VTV.vn - Đội cứu hộ gồm 320 thành viên, làm các nhiệm vụ như: giám sát bức xạ, phản ứng với các tai nạn hạt nhân nghiêm trọng hay tiến hành các hoạt động cứu hộ y tế...