TV& VIDEO

tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp

Sắp thành lập siêu Ủy ban quản lý DN Nhà nước

Sắp thành lập siêu Ủy ban quản lý DN Nhà nước

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chính thức công bố dự thảo nghị định quy định thành lập Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp.