TV& VIDEO

tài sản

Công khai tài sản nhà nước khi đấu giá

Công khai tài sản nhà nước khi đấu giá

VTV.vn - Việc thanh lý tài sản nhà nước khi mua - bán đều phải được đấu giá công khai, minh bạch.