TV& VIDEO

tái sử dụng

Bộ TN&MT: Khối lượng xỉ thải của Formosa được lưu giữ an toàn

Bộ TN&MT: Khối lượng xỉ thải của Formosa được lưu giữ an toàn

VTV.vn - Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định hiện Formosa vẫn đang lưu giữ an toàn các loại chất thải rắn phát sinh trong các khu vực lưu giữ của Nhà máy theo yêu cầu của Bộ.