TV& VIDEO

tài trợ thương mại

TPBank nhận tài trợ thương mại 10 triệu USD

TPBank nhận tài trợ thương mại 10 triệu USD

VTV.vn - Hoạt động này giúp TPBank có khả năng tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.