tài trợ thương mại

TPBank nhận tài trợ thương mại 10 triệu USD

TPBank nhận tài trợ thương mại 10 triệu USD

VTV.vn - Hoạt động này giúp TPBank có khả năng tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive