tạm dừng hoạt động nhà bè hải sản

Giao diện thử nghiệm VTVLive