TV& VIDEO

tấm lòng nhân ái

Tịnh Trúc Gia - Mái ấm cho trẻ em khiếm khuyết

Tịnh Trúc Gia - Mái ấm cho trẻ em khiếm khuyết

VTV.vn - Tịnh Trúc Gia được thành lập năm 2009 bởi Hiệp hội vì sự phát triển ngành sư phạm trị liệu tại Việt Nam. Đây là nơi sống và làm việc của các thanh thiếu niên khuyết tật.