TV& VIDEO

tầm soát ung thư sớm

Bình Định: Tỷ lệ phụ nữ vùng nông thôn tham gia tầm soát ung thư tăng

Bình Định: Tỷ lệ phụ nữ vùng nông thôn tham gia tầm soát ung thư tăng

VTV.vn - Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ vùng nông thôn tại Bình Định tham gia các chương trình tầm soát ung thư đã tăng đáng kể.