TV& VIDEO

tâm thần phân liệt

Bi đát vợ chồng ông bà lão gần 90 tuổi phải chăm 2 người con mắc tâm thần phân liệt

Bi đát vợ chồng ông bà lão gần 90 tuổi phải chăm 2 người con mắc tâm thần phân liệt

VTV.vn - Đã đi đến chặng cuối của cuộc đời, nhưng đã nhiều năm nay 2 cụ chẳng có được 1 ngày sống đúng nghĩa.