tâm thần phân liệt

Rapper Táo - Gã tâm thần đến từ "cây cổ thụ" của nỗi buồn

Rapper Táo - Gã tâm thần đến từ "cây cổ thụ" của nỗi buồn

VTV.vn - Người ta gọi anh là "gã tâm thần" Rap Việt, là Rapper đến từ cây cổ thụ của nỗi buồn; nhạc của anh là nơi những tâm hồn buồn khổ được nuông chiều...Và anh là Táo.