TV& VIDEO

tấn công dịch vụ

Các công ty Mỹ thiệt hại trung bình 15 triệu USD/năm do tấn công mạng

Các công ty Mỹ thiệt hại trung bình 15 triệu USD/năm do tấn công mạng

VTV.vn - 15 triệu USD là khoản tiền trung bình mà các công ty Mỹ thiệt hại do các cuộc tấn công mạng gây ra trong năm nay.