TV& VIDEO

tấn công tình dục

Gia tăng tình trạng tội phạm dùng dao và súng tại Anh

Gia tăng tình trạng tội phạm dùng dao và súng tại Anh

VTV.vn - Cảnh sát Anh mới đây cho biết, tình trạng tội phạm bạo lực, tấn công tình dục, tội phạm dùng dao và trộm cướp ở nước này đã gia tăng mạnh trong năm vừa qua.