TV& VIDEO

tấn công

Mối đe dọa trước loại hình tấn công khủng bố bằng xe

Mối đe dọa trước loại hình tấn công khủng bố bằng xe

VTV.vn - Hình thức tấn công khủng bố bằng xe đang trở thành mối đe dọa mới đầy nghiêm trọng tại Tây Ban Nha và châu Âu nói chung.