TV& VIDEO

tận dụng lợi thế

Giá dầu giảm tạo động lực phát triển cho Việt Nam

Giá dầu giảm tạo động lực phát triển cho Việt Nam

VTV.vn - Việc giá dầu giảm sẽ tạo thêm động lực cho Việt Nam tìm các nguồn thu và năng lực tăng trưởng kinh tế khác để giảm phục thuộc vào nguồn tài nguyên này.