Tăng cường an ninh

Anh điều chỉnh chiến lược chống khủng bố

Anh điều chỉnh chiến lược chống khủng bố

VTV.vn - Anh ngày 4/6 đã công bố chiến lược chống khủng bố sửa đổi.