TV& VIDEO

tăng cường chống khủng bố

Pháp sửa đổi hiến pháp nhằm tăng cường chống khủng bố

Pháp sửa đổi hiến pháp nhằm tăng cường chống khủng bố

VTV.vn - Chính phủ Pháp vừa nhất trí đưa vào hiến pháp điều khoản về tình trạng khẩn cấp và mở rộng diện đối tượng bị tước quốc tịch nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố.