TV& VIDEO

tăng cường hoạt động

Lợi ích của việc hít thở sâu

Lợi ích của việc hít thở sâu

Hít thở sâu giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vấn đề hô hấp. Thở sâu làm nở phổi và tăng cường hoạt động của phổi.