TV& VIDEO

tăng cường xuất khẩu

Nga cải cách kinh tế theo hướng tăng cường xuất khẩu

Nga cải cách kinh tế theo hướng tăng cường xuất khẩu

VTV.vn - Theo thông điệp của Tổng thống Nga, để cải cách nền kinh tế, cần tăng cường xuất khẩu bằng cách thúc đẩy sự phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.