TV& VIDEO

tăng giá điện

Gia tăng tỷ trọng nhiệt điện than sẽ đẩy giá điện tăng cao

Gia tăng tỷ trọng nhiệt điện than sẽ đẩy giá điện tăng cao

VTV.vn - Giá điện có thể sẽ tăng, bởi thời gian tới, thủy điện giá rẻ ngày càng giảm, nhiệt điện than sẽ chiếm tỷ lệ nhiều hơn.