TV& VIDEO

tăng giá điện

EVN giải thích gì về thông tin hạch toán sai?

EVN giải thích gì về thông tin hạch toán sai?

VTV.vn - Đại diện Tập đoàn Điện lực lý giải EVN không có ý làm trái quy định pháp luật và đang tiếp tục giải trình với Bộ Tài chính để xem xét xử lý vấn đề.