TV& VIDEO

tăng giá nước

Thống nhất giá nước sạch giai đoạn 2016 - 2020 tại TP. HCM

Thống nhất giá nước sạch giai đoạn 2016 - 2020 tại TP. HCM

VTV.vn - UBND TP.HCM vừa có văn bản trình Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố về phương án giá nước sạch lộ trình 2016 - 2020.