TV& VIDEO

tăng giá sữa

Chính thức có quy định giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

Chính thức có quy định giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.