TV& VIDEO

tăng giá vé xe khách

Giá vé xe khách ở Nghệ An đi các tỉnh tăng cao nhất 38%

Giá vé xe khách ở Nghệ An đi các tỉnh tăng cao nhất 38%

VTV.vn - Hiện giá vé xe khách từ tỉnh Nghệ An đi các địa phương đã tăng đến 38% nhưng các tuyến nội tỉnh không tăng.