TV& VIDEO

tăng mức đóng bảo hiểm

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2016

Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2016

VTV.vn - Kể từ đầu năm 2016, cả người lao động và doanh nghiệp đều phải đóng thêm tiền bảo hiểm xã hội.