TV& VIDEO

Tăng năng suất lao động

Tăng lương tối thiểu ở Việt Nam nhanh hơn năng suất lao động

Tăng lương tối thiểu ở Việt Nam nhanh hơn năng suất lao động

VTV.vn - Khoảng cách giữa tăng lương tối thiểu và năng suất lao động ở Việt Nam giãn rộng và nhanh hơn so với các quốc gia khác như Trung Quốc, Indonesia hay Thái Lan.