Tăng năng suất lao động

Ứng dụng khoa học công nghệ giúp tăng năng suất lao động

Ứng dụng khoa học công nghệ giúp tăng năng suất lao động

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để thay đổi phương thức sản xuất truyền thống có thể giúp tăng năng suất lao động.